fizy hizmetini müzik parçalarını aramak, dinlemek, indirmek ve sanatçıların müzik videolarını izlemek gibi farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Tarafınızca bilgi paylaşıldığında (Turkcell Şifre ya da Mobil İmza ile giriş yapıldığında) bu hizmeti sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun, daha hızlı ve daha kolay arama sonuçları gösterebilir, ilgilendiğiniz müzik parçaları ve videolarına erişmenizi sağlayabiliriz. Hizmetimizi kullanmanız sırasında, bilgilerinizi ne şekilde kullandığımızı ve gizliliğinizi hangi yöntemlerle koruyabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

1. TOPLANAN VE DEPOLANAN BİLGİLER:

fizy  hizmetinin sunumu sırasında aşağıdaki bilgiler toplanabilir ve depolanabilir:

Tarafınızdan Verilen Bilgiler
Tüm kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için, tarafınızdan hizmete abone olunduğu zaman adınız, telefon numaranız veya fatura bilgileri, e-posta adresi ile ev ve iş adresleriniz gibi kişisel bilgiler alınır.
Dosyalar
Hizmet alımı sırasında bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirdiğiniz dosyaların sahipliği kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Servis kapsamında yer alan eserler üzerindeki her türlü fikri ve sınai hak ihlallerinden sorumlu ve tek muhatap olduğunu, Turkcell’in bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, hak sahiplerine veya 3. kişilere, Meslek Birliklerine ödenmek zorunda kalınacak bedel ve sarf edilecek masraflar ile birlikte tazmin etmekle yükümlü olduklarını, Turkcell’in uğradığı ve/veya karşılamak zorunda kalacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olacağını kabul eder.
Kütük Verileri
TURKCELL hizmetini kullandığınız zaman otomatik olarak cihazınızdan, yazılımınızdan ve hizmetleri kullanan faaliyetinizden bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler kapsamında; cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, tarayıcı türü, internet sitemize gelmeden önce ziyaret ettiğiniz internet sayfası, internet siteniz üzerinde araştırdığınız bilgiler, yerel tercihler, cihazınız, mobil taşıyıcınızla ilişkili tanıtım numaraları, sistem yapılandırma bilgileri, dosyalarınız hakkındaki ara bilgiler ile hizmetle diğer etkileşimleriniz olabilir.
Çerezler
Bilgi toplamak ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla “çerezler” de kullanılabilir. Çerez cihazınıza servis tarafından iletilen küçük bir veri dosyasıdır. Geçici çerezler servis içerisinde dolaştığınız sürece kullanımda olacak tarayıcınızı kapattığınız zaman silinecektir. Hizmete gelecekteki girişleriniz için giriş kimliğinizi ve giriş parolanızı saklamak için “inatçı çerezler” kullanabilir. Hizmetin bazı özelliklerini etkinleştirebilmek, hizmet ile nasıl etkileştiğinizi anlamak ve toplam kullanım ile hizmet üzerinde internet trafiği yönlendirmesini izlemek için “oturum kimlik çerezleri” kullanabilir. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri engellemeyi ya da ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden bir çerez kabul etmeden önce size sormaları yönünde talimat tarafınızdan verilebilir. Ancak çerezleri kabul etmezseniz hizmetin tüm yönlerini kullanamayabilirsiniz.

2. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANIMI

Kişisel Bilgiler
Hizmetin sunumu sırasında tarafınızla iletişim kurabilmek ve tarafınızı tanımlamak için Kişisel ve Tüzel bilgileriniz (“Kişisel Bilgiler”; ad, soyad, kurum ismi, telefon numarası, fatura bilgileri, e-posta adresi ile ev ve iş adresleriniz gibi) toplanabilir. Kişisel Bilgileriniz TURKCELL tarafında, mevzuata uygun olarak ve bu çerçevede belirlenmiş kurallar ile korunur. TURKCELL’in faaliyet gösterdiği elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici ve denetleyici otorite olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, ve/veya Kanun, yönetmelik veya bir mahkeme emri ile diğer kurumların Kişisel verilerin paylaşılmasını talep ettiği durumlarda, yasalara uygun olarak bilgiler paylaşılır.
TURKCELL, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kılınmış olan ilgili kurum ve kuruluşları ve yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde, Kişisel verilerinizi paylaşabilir.
Kişisel Bilgiler TURKCELL tarafından;
(i) Hizmetin sunumu ve geliştirilmesi
(ii) Hizmet kullanımınızın yönetilmesi,
(iii) İhtiyaçlarınızın ve ilgilerinizin daha iyi anlaşılması,
(iv) Hizmet deneyiminizin geliştirilmesi ve
(v) Yazılım güncellemeleri ve ürün ilânlarının verilmesi veya sunulması amacıyla kullanılır veya kullanılabilir.
Coğrafi Konum Bilgileri
Bazı Cihazlar gerçek-zamanlı konum esaslı bilgilere (örneğin GPS) erişme uygulamalarını mümkün kılar. Bu politikanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Hizmete ait mobil uygulamalarını indirirken veya kullanırken herhangi bir zamanda TURKCELL mobil cihazınızdan bu bilgileri toplamaz.
Çözümlemeler
TURKCELL ve/veya TURKCELL tarafından yetkilendirilen 3.kişiler tarafından günlük çerezler de kullanılarak, IP adresi gibi bazen Kişisel Bilgilerle karşılıklı ilişkisi olabilen bazı bilgileri toplanır. Bu bilgiler yukarıdaki amaçlarla ve hizmetin teknik yönetimi, hizmetin işlevselliğini ve kullanıcı dostu olma özelliğini artırmak, hizmetin kullanılışını izlemek ve analiz etmek için ve kullanıcıların taleplerini yerine getirebilmek için hizmetin ihtiyaç duyduğu izne sahip olduğunu doğrulamak için TURKCELL tarafından kullanılır.

3. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞIMI

Sizin Kullanımınız
fizy kullanıcı hesabı sayfanızdaki ve başka bir yerdeki Kişisel ve Tüzel Bilgileri hesabınızda belirlenen tercihlere göre gösterilir. Vermeyi seçtiğiniz bilgiler başkalarının hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olmasını istediğinizi yansıtmalıdır. Lütfen kullanıcı hesabı sayfanızda açıkladığınız bilgilerle arzuladığınız gizlilik düzeyi konusunda dikkatli olun. Profil bilgilerinizi her zaman gözden geçirebilir ve düzeltebilirsiniz. Kişisel ve Tüzel bilgilerinizi sizin rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşmayız.. Bilgilerinizi sadece sizin rızanızla açıklayabilir veya paylaşabiliriz, örneğin hesabınıza erişmek için bir üçüncü taraf uygulamasını (aşağıya bakın) kullanıyorsanız. Hizmetin belli özellikleri aracılığıyla bazı bilgilerinizi ortak hale getirme yetkiniz de olabilir. Ortak bilgiler geniş şekilde ve hızla yayılabilir.
Hizmet Sağlayıcılar, İş Ortakları ve Diğerleri.
Hizmetin (veri depolama, bakım hizmetleri, veritabanı yönetimi, internet çözümlemeleri, ödeme işlemleri ve hizmetin özelliklerinin geliştirilmesi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) verilmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesinde yardımcı olmak üzere üçüncü taraf şirketleri ve kişileri TURKCELL tarafından kullanabilir. Bu üçüncü tarafların kendilerine verilen görev amacıyla ve bu gizlilik politikasındakilere benzer yükümlülükler altında bilgilerinize erişimi olabilir.
Yasalar ve Yasa Uygulama Taleplerine Uygunluk; fizy Hizmeti Haklarının Korunması
fizy hizmetinizde depolanan hakkınızdaki bilgileri;
(a) Yetkili mahkemelerce tarafımıza iletilen zorunlu yasal talebe uymak için;
(b) Olağanüstü bir durumda herhangi bir kişinin ölümden veya ciddi bedensel zarar görmesinden korunması için;
(c) fizy veya kullanıcılarını dolandırıcılık için veya kötü kullanımını önlemek için gerekli hallerde üçüncü taraflara açıklayabiliriz.
İşletme Devirleri.
TURKCELL’in herhangi bir şirketle birleşme, devir veya TURKCELL varlıklarının satışı söz konusu olup, Kişisel Bilgilerinizin veya Dosyalarınızın kontrolünde veya kullanımında bir değişiklik olacak olursa veya her ikisi farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olacak olursa tarafınıza bilgi (örneğin e-posta ile ve/veya internet sitemizde göze çarpan bir bildirimle) verilecektir.
Gizlilik Garantisi.
TURKCELL, fizy hizmeti kapsamındaki tüm bilgilerinizi yukarıda belirtilen koşullar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmayacak, ticari amaçla kullanmayacak olup verilerinizin gizliliğini garanti edecektir.

4. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SİLİNMESİ

Kayıtlı kullanıcıların kayıtlarında veya hesap profillerinde verdikleri bilgiler incelenebilir, bu bilgiler “hesap ayarları” değiştirilerek güncellenebilir, düzeltilebilir veya silinebilir.
Kişisel olarak tespit edilebilir bilgilerin değiştirilmesi arzu ediliyorsa hesap ayarları üzerinde değişiklik yapılarak güncelleme yapılabilir veya silinebilir. Bazı durumlarda yasal olarak gerekli ise bilgilerin kopyaları TURKCELL tarafından tutulabilir.
Hizmetimiz hakkında Kişisel Bilgileriniz konusunda sorular için lütfen destek@turkcellmuzik.com.tr adresine başvurun.

5. BİLGİ SAKLAMA

Aboneliğiniz aktif olduğu süre boyunca Kişisel bilgileriniz saklanır. Eğer tarafınızca aboneliğin iptali isteniyorsa veya hizmetin verilmesi için bilgilerin kullanılması hususu tarafınızca kabul edilmiyorsa aboneliğiniz iptal edilebilir.
Yasal yükümlülükler, uzlaşmazlıkların çözülmesi ve sözleşmelerin uygulanması gereği için Kişisel bilgileriniz tarafımızdan saklanabilir. Bu şartlarla tutarlı olarak, tarafınızın iptal ve hizmetin kullanılmaması hususundaki talebi üzerine bilgilerinizin hızla silinmesi için gayret edilecektir.
TURKCELL sunucularından bilgilerin silinmesinde gecikme olabileceğini ve silme işleminden sonra yedeklenmiş sürümlerde bilgiler bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte diğer kullanıcılarla ortak olarak bulunan dosyalar da sunuculardan silinmemektedir. Bilgileriniz tamamen silinene kadar TURKCELL bu bilgileri işbu gizlilik politikasının 3. maddesinde belirtilen koşullar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmayacak, ticari amaçla kullanmayacak ve gizliliğini garanti edecektir.

6. ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALAR

fizy servisi, kullanıcılara daha iyi hizmetler sunabilmek için bazı üçüncü taraf uygulamalar kullanabilir. Kullanıcılar, Üçüncü Taraf Uygulamaları kullanırken onların gizlilik politikalarını kabul etmiş sayılır. fizy’e entegre edilen YouTube özelliğini kullanan kullanıcılarımız https://policies.google.com/privacy bağlantısında sunulan gizlilik politikalarını kabul etmiş sayılır.